• Polska
 • USA
 • Niemcy

Sztuczna Inteligencja

Gwarancja precyzyjnych analiz

 • Inwestuj skutecznie

  Mechanizm opracowany przez naszych specjalistów pozwoli dokładnie przeanalizować każdy aspekt z którym mamy do czynienia grając na giełdzie

  Analiza giełdowa - brakujący element do Twojego sukcesu

  Analiza giełdowa - brakujący element do Twojego sukcesu
 • Najwyższa technologia

  Zdecyduj się, a dzięki najnowocześniejszej technologii otrzymasz najwyższą jakość analiz opartych na technologii sieci neuronowych.

  Precyzyjny mechanizm analizy

  Precyzyjny mechanizm analizy
 • Precyzja i prostota

  Dzięki wysokiej precyzji mechanizmu sztucznej inteligencji, zlecając analizę otrzymasz kompleksowe, a zarazem proste w odczytaniu sprawozdanie.

  Szczegółowy i obrazowy raport

  Szczegółowy i obrazowy raport
 • „Czas to pieniądz”

  Analizy giełdowe wymagają żmudnych, czasochłonnych obliczeń. Dzięki najwyższej technologii analiz oferowanych przez platformę EnzoMind.com zaoszczędzisz swój cenny czas.

  Czas - odgrywa ogromną rolę. My wiemy to najlepiej

  Czas - odgrywa ogromną rolę. My wiemy to najlepiej
 • Rozpocznij analizowanie już teraz!

  Nie czekaj ani minuty dłużej! Zarejestruj się w serwisie, doładuj swoje konto EnzoMind i rozpocznij analizowanie.

  Zacznij już teraz!

  Zacznij już teraz!
Regulamin korzystania z platformy EnzoMind.com

1. Opis Witryny i Członkostwa
2. Warunki Ogólne i Umowy
3. Ograniczenia
4. Zarządzanie i Funkcjonowanie Witryny
5. Kredyty i Płatności
6. Konto Członkowskie
7. Oświadczenia i Gwarancje
8. Ograniczenia i Zrzeczenie się Odpowiedzialności
9. Termin i Rozwiązanie Umowy
10. Skutek Rozwiązania Umowy
11. Zawieszenie
12. Różne

NINIEJSZY DOKUMENT JEST DŁUGI I ZAWIERA WIELE WAŻNYCH PRZEPISÓW, KTÓRE DOTYCZĄ TWOICH PRAW I ZOBOWIĄZAŃ. ZAZNACZAJĄC OKIENKO AKCEPTACJI WARUNKÓW NA KONIEC NINIEJSZEJ UMOWY ZASAD I WARUNKÓW OGÓLNYCH („UMOWA”), WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ. ZACHĘCAMY DO WYDRUKOWANIA KOPII NINIEJSZEJ UMOWY I DO ZACHOWANIA JEJ.

Niniejsza Umowa opisuje sposób korzystania z witryny EnzoMind.com , w tym również, dostęp do logowania się oraz wszystkich usług oferowanych przez EnzoMind na lub za pośrednictwem witryny EnzoMind.com, jak również wszystkie usługi i wymienione użytkowanie, dla potrzeb niniejszej Umowy, zwane „Witryna”.

1. Opis Witryny i Członkostwa
Profilem działalności firmy jest wykonywanie analiz rynkowych, o zasięgu międzynarodowym. Zakres usług platformy analitycznej jest świadczony przy użyciu systemu opartego na sztucznej inteligencji (sieciach neuronowych), które wykazują się dogłębną i precyzyjną analizą giełdową, pomagając osiągnąć wyższą skuteczność podejmowanych decyzji. Do obliczeń analitycznych firma wykorzystuje innowacyjny mechanizm macierzy serwerowych o ogromnej mocy obliczeniowej.
Kiedy odwiedzający Witrynę rejestruje się i zostaje Członkiem Witryny, musi wybrać swoją nazwę login („Nazwa Członka”) oraz odpowiednie hasło, aby utworzyć swoje osobiste Konto Członkowskie. Podczas rejestracji, każdy z Członków może określić domyślny kraj (również dla języka i waluty odpowiadającym danemu krajowi) dla adresu IP, z którego Użytkownik łączy się z Witryną. EnzoMind, według własnego uznania, może udzielić Członkowi możliwość określenia innego kraju niż podany domyślnie (jednakże język oraz waluta odpowiadające danemu krajowi są określone przez EnzoMind). Po wprowadzeniu tych informacji w trakcie rejestracji, nie można ich zmienić. Członek może również określić czy rejestruje się jako użytkownik indywidualny czy w imieniu firmy lub jednostki prawnej (wówczas należy podać również nazwę firmy lub jednostki prawnej).

2. Warunki Ogólne i Umowy
Użytkowanie Witryny oznacza, że znasz i zgadzasz się na ogólne warunki niniejszej Umowy, oraz że będziesz związany(a) warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy, prosimy nie używać Witryny i usług proponowanych przez Witrynę.EnzoMind zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji warunków ogólnych niniejszej Umowy, w każdej chwili, w całości lub w części. Wszelkie naniesione zmiany będą obowiązywały po publikacji tych zmian na Witrynie. Twoje użytkowania Witryny po wprowadzaniu modyfikacji oznacza, że zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami do ogólnych warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami ogólnymi niniejszej Umowy, po zmianach, nie możesz korzystać z Witryny. Jeśli kiedykolwiek uznasz, że nie zgadzasz się na warunki ogólne niniejszej Umowy, modyfikowane lub nie, nie korzystaj wówczas z Witryny. Usługi Witryny dostępne są jedynie dla osób fizycznych, jednostek prawnych mogących zawierać w sposób legalny umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Bez ograniczeń do powyższego, usługi Witryny nie są dostępne dla osób niepełnoletnich (dla osób poniżej 18. roku życia), chyba że pod kontrolą osoby dorosłej, matki/ojca lub opiekuna prawnego, wówczas matka/ojciec lub opiekun będzie odpowiedzialny za użytkowanie Witryny. Twoje Konto Członkowskie na Witrynie nie może zostać ani odsprzedane ani przekazane innej osobie prywatnej lub jednostce prawnej. Jeśli korzystasz z Witryny w imieniu jednostki prawnej, deklarujesz niniejszym i gwarantujesz, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy w jej imieniu.

3. Ograniczenia
Zgadzasz się, że nie będziesz używać Witryny w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy lub niezgodny z prawem, przepisami lub kodeksem odpowiedniej jurysdykcji.EnzoMind przerwie dostęp użytkownika do Witryny, jeśli użytkownik będzie uznany za osobę wielokrotnie naruszającą prawo. Osoba wielokrotnie naruszająca prawo to użytkownik, który został powiadomiony o swoich działaniach naruszających prawo więcej niż dwukrotnie.
Nie będziesz starać się osiągać nieautoryzowany dostęp do materiałów systemowych lub programowych, do sieci przypisanych Witrynie, ani nie będziesz starać się pozyskiwać usługi lub informacje, do których uzyskasz przypadkowo dostęp przez EnzoMind na lub za pośrednictwem Witryny. Nie będziesz próbować osiągnąć nieautoryzowany dostęp do Konta Członkowskiego każdej innej osoby fizycznej lub jednostki prawnej, ani w inny sposób ingerować w użytkowanie Witryny przez inną osobę lub jednostkę. Nie będziesz używać informacji mylących lub nieprawidłowych (na przykład fałszywych nazwisk lub niepoprawnych adresów e-mail lub URL) w celu korzystania z Witryny, w tym również bez ograniczenia, informacji osobowej na Twoim Koncie Członkowskim.Nie możesz korzystać z Witryny w nieuczciwy sposób, lub w inny sposób, do którego Witryna nie jest przeznaczona.

4. Zarządzanie i Funkcjonowanie Witryny
EnzoMind zastrzega sobie prawo, według swojej własnej woli, do zmiany lub przerwania w każdej chwili jakiejkolwiek lub wszystkich usług na Witrynie. Uznajesz i zgadzasz się, że EnzoMind nie ma obowiązku prowadzenia lub utrzymywania Witryny ani żadnej jej części lub podobnych udostępnionych Ci usług (czy jest to działanie umyślne czy nieumyślne ze strony EnzoMind). EnzoMind zastrzega sobie prawo do, według własnej woli, przerwać lub anulować Twoje Konto Członkowskie w każdej chwili, w tym również, bez ograniczenia, Twoją Nazwę Członkowską i Twoje Hasło
Uznajesz i zgadzasz się, że EnzoMind może przechowywać dane osobowe i inne informacje dotyczące Twojego komputera w formie „ciasteczek” (cookies). Funkcjonowanie Witryny wiąże się z użytkowaniem ciasteczek. Uznajesz i zgadzasz się, że ograniczenie lub zabronienie pojawiania się ciasteczek na Twoim komputerze może przynieść negatywny skutek użytkowania Witryny. Uznajesz i zgadzasz się, że EnzoMind może również przechowywać informacje osobiste dotyczące Ciebie na komputerach w Polsce i poza jego granicami. Korzystając z Witryny, uznajesz i zgadzasz się, że EnzoMind może, według własnej woli, przechowywać lub udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania niniejszej Umowy, do ochrony praw, własności, bezpieczeństwa EnzoMind, i jej użytkowników publicznych.

5. Kredyty i Płatności
Transakcje na Witrynie, będą odbywały się przy wykorzystaniu Kredytów Witryny („Kredyty”) zgodnie z Polityką Płatności i Standardowym Cennikiem EnzoMind oraz będą poddane opłacie z zastrzeżeniem wszelkich kwot, które mogą być należne EnzoMind w odniesieniu do takich transakcji. Jeśli zlecasz analizę, ilość posiadanych przez Ciebie Kredytów na Twoim Koncie Członkowskim zostanie pomniejszona o cenę usług. Kredyty istnieją w dwóch formach: „Kredyty Standardowe” oraz „Kredyty Promocyjne”.
Możesz otrzymać Kredyty Standardowe jedynie kupując je, przy wykorzystaniu karty kredytowej lub debetowej, konta internetowego, przelewu bankowego elektronicznego lub za pomocą innych dozwolonych przez EnzoMind środków. Jeśli kupujesz Kredyty Standardowe używając karty kredytowej lub debetowej, lub też konta internetowego, gwarantujesz, że jesteś właścicielem karty lub konta, i że dane dostarczone do wystawienia faktury są prawidłowe. Upoważniasz niniejszym EnzoMind do pobrania całkowitej kwoty odpowiadającej wysokości Twoich zakupów, włączając w to wszelkie podatki związane ze sprzedażą lub analogiczne, z Twojej karty kredytowej lub debetowej, lub też z Twojego konta internetowego. Kredytów standardowych nie można zwrócić i odzyskać ich wartości. Możesz kupić Kredyty płacąc za nie jedynie w walucie określonej przez Ciebie przy zakładaniu Konta Członkowskiego na Witrynie lub wskazanej przez EnzoMind. Platforma EnzoMind według własnego uznania, może od czasu do czasu oferować Kredyty Promocyjne. Nie możesz zamieniać Kredytów Promocyjnych na pieniądze. Możesz ich używać jedynie do realizowania transakcji na Witrynie. Każda opłata identyfikowana jest fakturą VAT.

6. Konto Członkowskie
Uznajesz i zgadzasz się zachować w poufności Nazwę Członkowską i dane Konta Członkowskiego dostarczanego przez EnzoMind, wybranego Hasła zatwierdzonego przez EnzoMind do korzystania pod tą Nazwą z Konta Członkowskiego. Twoja Nazwa Członkowska, Twoje Konto Członkowskie i Twoje Hasło są osobiste i nie mogą być przekazywane ani dzielone z żadną inną osobą fizyczną lub jednostką prawną.
Uznajesz i zgadzasz się być jedyną osobą (jednostką) odpowiedzialną za wszelkie użytkowanie Witryny z Twojego Konta Członkowskiego, pod Twoją Nazwą Członkowską i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu. Uznajesz i zgadzasz się również, że EnzoMind może uznać użytkowanie Witryny z Twojego Konta, pod Twoją Nazwą Członkowską i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu jako dowód Twojego użytkowania Witryny.

7. Oświadczenia i Gwarancje
Poza powyższymi oświadczeniami i gwarancjami obu stron, EnzoMind i Członek, oświadczają niniejszym i gwarantują, że mają pełne prawo do bycia stronami w niniejszej Umowie.

8. Ograniczenia i Zrzeczenie się Odpowiedzialności
Zgadzasz się, że ani EnzoMind, ani jej afilianci, ani żaden z ich poszczególnych administratorów, dyrektorów, pracowników, właścicieli, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (innych niż Użytkownik Pobierający) nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Analiz, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód. Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. EnzoMind.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści ani przedstawionych analiz, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkowników podjęte na podstawie lektury serwisu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji. W szczególności redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, szczególnie dane liczbowe, były poprawne. Należy rozumieć, że są one przetwarzane i prezentowane automatycznie przez oprogramowanie serwisu, dlatego w razie wystąpienia błędu może upłynąć trochę czasu zanim zostanie on poprawiony.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB UKRYTYCH, ZAWIERAJĄCYCH JAKĄKOLWIEK GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNEGO WYKORZYSTANIA. CELEM WYJAŚNIENIA, ENZOMIND NIE CZYNI ŻADNEJ DEKLARACJI ANI GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB UKRYTEJ, DOTYCZĄCEJ WITRYNY WWW.ENZOMIND.COM,USŁUG DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE WWW.ENZOMIND.COM, LUB PLIKÓW DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE ENZOMIND.COM, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ, NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO, STRZEGĄCYCH ZNAKI TOWAROWE LUB INNYCH PRZEPISÓW PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, USŁUG, INNYCH MATERIAŁÓW LUB PLIKÓW WOLNYCH OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH ELEMENTÓW O CHARAKTERZE SZKODLIWYM I/LUB NISZCZĄCYM.

9. Termin i Rozwiązanie Umowy
Niniejsza Umowa będzie ważna, chyba że zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym Artykułem 9. EnzoMind może, według własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili, jeśli któreś z Twoich oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań płynących z treści niniejszej Umowy zostaną naruszone. Możesz rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili wchodząc na swoje Konto Członkowskie na Witrynie i wysyłając prośbę o rozwiązanie do EnzoMind. W przypadku rozwiązania Umowy przez EnzoMind, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony(a). EnzoMind zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do rozwiązania Konta Członkowskiego w każdej chwili, w tym również bez ograniczenia, do usunięcia Twojej Nazwy Członkowskiej i Twojego Hasła.

10. Skutek Rozwiązania Umowy
W chwili rozwiązania niniejszej Umowy:
1. Twoje Konto Członkowskie zostanie anulowane i zamknięte, Twoja Nazwa Członkowska i Twoje Hasło Dostępu zostaną zdezaktywowane;
2. wszystkie zlecone przez Ciebie Analizy zostaną usunięte z Witryny; za wyjątkiem użytkowania Analiz przez EnzoMind w wewnętrznych celach referencyjnych i archiwizacyjnych;
3. wszystkie Kredyty Standardowe zostaną zwrócone i zamienione na pieniądze po pomniejszeniu o kwotę kosztów realizacji transakcji zgodnie z Polityką Płatności i Standardowym Cennikiem;
4. tracisz wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich Kredytów Promocyjnych.
Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię ze zobowiązania pokrycia ewentualnych kosztów sprzed Rozwiązania Umowy, ani z żadnego innego zobowiązania, które nie zostało rozwiązane w sposób celowy. Postanowienia Artykułów 6, 8, 10 i 12 pozostają ważne w chwili rozwiązania niniejszej Umowy.

11. Zawieszenie
EnzoMind zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia Twojego Konta Członkowskiego w każdej chwili. W przypadku zawieszenia Konta, nie będziesz mógł/mogła zlecać analizy na Witrynie w trakcie okresu zawieszenia, ale będziesz mieć nadal dostęp do Konta Członkowskiego przy wykorzystaniu Twojej Nazwy Użytkownika i Twoje Hasła Dostępu. Możesz również pobierać Analizy. W celu rozwiania wątpliwości, uznaje się, że EnzoMind nie będzie usuwać analiz, które zostały zlecone przed zawieszeniem Twojego Konta Członkowskiego, a Twoje analizy będą nadal dostępne do pobrania.

12. Różne
Niniejsza Umowa podlegać będzie i winna być interpretowana w oparciu o obowiązujące prawo Polskie, nie biorąc pod uwagę kolizji przepisów prawa. Wyłączną właściwość orzekającą w zakresie rozstrzygania sporów, różnic zdań lub roszczeń powstałych w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub też naruszenia jej warunków, posiadać będzie jedynie sąd lokalny znajdujący się w okręgu siedziby EnzoMind, posiadający właściwość orzekającą w danym przedmiocie w obrębie województwa Warmińsko-mazurskiego. Wyrażasz zgodę, jak również EnzoMind wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji personalnej dowolnego z tych sądów, nie zgłaszając wobec tego faktu jakichkolwiek zastrzeżeń. Relacja między EnzoMind a Tobą jest relacją stron niniejszej Umowy. W celu rozwiania wątpliwości, strony nie są połączone spółką, nie są partnerami, zleceniodawcą i agentem lub pracodawcą i pracownikiem. Żadna ze stron nie jest związana ani nie będzie z drugą stroną w żaden sposób. Wyrażasz zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie użytkowanie, sprzedaż, wartość dodaną lub podobne podatki lub cła narzucone przez władze i prawo w związku Twoim użytkowaniem Witryny.
Nie ma możliwości zrzeczenia się przez EnzoMind wykonania prawa, przywileju lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej Umowy. EnzoMind nie będzie również zwlekać z wykonaniem takiego prawa, przywileju lub zadośćuczynienia. EnzoMind zachowuje prawo, według własnego uznania, do przekazania lub nadania jednego prawa lub wszystkich swoich praw oraz zobowiązań otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Nie możesz przekazać lub nadać żadnych ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla EnzoMind i Ciebie, oraz ich odpowiednich następców. Niniejsza Umowa nie przewiduje, w sposób dosłowny ani ukryty, konsultacji osób lub jednostek innych niż EnzoMind i Ty, oraz ich odpowiednich następców w celach przekazania praw, zadośćuczynienia, zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Ilekroć wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza zawierać będzie w sobie liczbę mnogą i odwrotnie, rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje. Jeśli któryś z warunków niniejszej Umowy jest nieważny, bezprawny lub niewykonalny, wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostają ważne. Zawarte w Umowie nagłówki mają charakter czysto referencyjny i ich użycie nie powinno być rozpatrywane w interpretacji niniejszej Umowy.